top of page
De temperatuur controleren

Wij ontwikkelden voor u

Een innovatief en gebruiksvriendelijk software platform dat u dirigeert naar een beheerste en veilige situatie

Platform Functionaliteit

De kern van de oplossing wordt gevormd door het middelen en gebouwen (patrimonium) beheer (roerende en onroerende goederen) waarin objecten geregistreerd, geïnventariseerd en gedocumenteerd worden. De levensduur van deze objecten wordt beheerd via het uitvoeren en opvolgen van acties zoals controles, onderhoud, indienststelling, risicoanalyses, enz. De taken voortvloeiend uit deze acties en geregistreerde meldingen kunnen in een taakbeheer module afgehandeld worden. Op deze manier kunnen teams aangestuurd en opgevolgd worden. Waar nodig kunnen deze taken aan actieplannen toegevoegd worden voor verdere opvolging en afhandeling. Eveneens is het mogelijk om incidenten te registreren en onderzoeken, opleidingen en competenties te beheren en via rapportering kan de evolutie van diverse processen opgevolgd worden om de nodige verbeterpunten te identificeren.

Eigenschappen

ArXs Solutions

Betrokkenheid

Over heel de organisatie

Ieder personeelslid kan de beschikbare informatie aanwenden volgens eigen inzichten. Hierdoor kan iedereen worden betrokken bij het facility- en preventie beleid van de organisatie.

ArXs Solutions

Gepersonaliseerd

Persoonsgebonden informatie

Door een zelf te bepalen en uitgebreid rechten- en rollensysteem kan elke organisatie naar eigen behoefte informatie beschikbaar maken. En dit op niveau van elke individuele gebruiker.

ArXs Solutions

Cloud oplossing

Overal beschikbaar

Geen investering in hardware en onderhoud. Uw gegevens zijn altijd en overal beschikbaar en worden bewaard in betrouwbare en beveiligde Microsoft datacenters.

ArXs Solutions

Nieuwste standaarden

Bruikbaar op alle platformen

Door gebruik van de meest recente technieken is de applicatie beschikbaar op alle soorten toestellen (pc, tablet, ...) en platformen (Windows, MacOS, Android, ...).

ArXs Solutions

Eenvoudig licentiemodel

Gebaseerd op eenduidige parameters

Op basis van bepaalde parameters wordt een vaste maandelijkse kost bepaald, ongeacht het aantal gebruikers. U weet dus altijd wat uw kosten zijn. Deze transparantie vermijdt onaangename verrassingen.

ArXs Solutions

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudige en consistente gebruikersinterface

Door gebruik van de meest recente technieken is de applicatie beschikbaar op alle soorten toestellen (pc, tablet, ...) en platformen (Windows, MacOS, Android, ...).

ArXs Solutions

Klantspecifiek

Bepaal je eigen tempo

De modulaire opbouw laat toe om op eigen tempo en volgens de klantspecifieke prioriteiten de implementatie te bepalen. Elke klant kan een eigen configuratie en rapporteringsstijl bepalen.

ArXs Solutions

Integratie

Centraliseren, integreren en automatiseren

Door centralisatie, integratie en automatisatie van alle gegevensstromen kan een integraal preventie- en facility beleid gedefinieerd en uitgevoerd worden. Geen nood meer aan verschillende applicaties of hulpmiddelen.

Voordelen

 • Implementatie op eigen tempo

 • Continuïteit bij personeelswijzigingen

 • Transparantie en consistentie in het beleid

 • Eenvoudig aansturen van verschillende teams

 • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig

 • Eén versie van de waarheid

 • Geïntegreerd communicatieplatform

 • Geautomatiseerde notificaties

 • Geen eigen hard- en software nodig (cloud)

 • Beschikbaar op alle platformen

 • Geautomatiseerde processen

 • Betere risicobeheersing

Functionaliteiten

bell.png

Notificaties

Altijd op de hoogte

Via geautomatiseerde notificaties weet u ten allen tijde of er iets van u verwacht wordt. Van het ondertekenen van een indienststellingsverslag tot het opvolgen van een periodieke controle.

wrench.png

Middelenbeheer

Opvolgen van uw middelen

Inventariseer en beheer uw arbeidsmiddelen, beschermingsmiddelen, producten met gevaarlijke eigenschappen, uitrusting en installaties. Weet ten allen tijde in welke status ze zich bevinden en hou ze up-to-date.

list.png

Aankoopbeleid

Volledig beheer van de flow

Vanaf de vraag tot indienststelling en de ondertekening door alle betrokkenen bewaakt de applicatie de flow. Tevens biedt de applicatie de mogelijkheid om gelijkaardige middelen in bulk in- of buiten dienst te stellen.

check.png

Onderhoud & Controle

Systematisch en georganiseerd

Houdt uw infrastructuur en middelen in perfecte staat. Een goed georganiseerde aanpak verhoogt de kwaliteit en verlengt hun levensduur.

risico.png

Risicobeheer

Continue process

Structureel risicomanagement binnen verschillende domeinen. Beheert uw risicoanalyses en garandeert een correcte opvolging.

melding.png

Meldingen

Verhoogde betrokkenheid

Iedere gebruiker kan op een eenvoudige manier diverse situaties melden. Iedere organisatie kan volgens eigen inzichten de process flow definiëren.

stack.png

Documentbeheer

Uw documenten onder controle

Centralisatie van alle documenten met beheer van geldigheid en een goedkeuringscyclus. Toegankelijkheid van documenten volgens te selecteren rechten op documentniveau.

incident.png

Incidentbeheer

Registreer en beheer uw incidenten

Registreer, beheer en onderzoek uw incidenten. Monitor de evolutie van uw incidenten en definieer verbeterpunten om de frequentie en impact van incidenten te verlagen.

tasks.png

Taakbeheer
Systematische opvolging 

Behoudt overzicht op uit te voeren taken binnen de organisatie. Opvolging mogelijk op basis van status en streefdatum. Automatisch gestuurd vanuit andere modules (bv. risicoanalyse).

globe.png

Meerjarenplan
Programmatie van uw beleid

Een overzichtelijk globaal preventieplan en jaaractieplan zijn het resultaat van het dynamisch risicobeheerssysteem dat doorheen de applicatie zit verweven.

building.png

Facility beheer

Beheer gebouwen en lokalen

Beheer van uw as-built dossier, plannen en relevante informatie. Geautomatiseerde interactie met relevantie modules (onderhoud, controle, taakbheer, ...).

comm.png

Communicatiesysteem

Uitwisseling van informatie 

Directe communicatie tussen gebruikers over elk uniek record binnen iedere module van de applicatie. Deze informatie kan eveneens via een persoonlijke mail worden ontvangen.

Waarom kiezen voor ArXs?

 • Facility én preventie:

Beide domeinen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en waarborgen samen de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers.  Ons platform is erop gericht deze samenwerking en integratie te optimaliseren.

 • Optimale betrokkenheid:

De cultuur van een organisatie wijzig je door zoveel mogelijk mensen te betrekken. Zowel ons licentiemodel als de functionaliteit van onze oplossing zijn erop gericht die betrokkenheid te optimaliseren.

 • Eenvoudig licentiemodel:

In tegenstelling tot de meeste producten die een licentieprijs per gebruiker aanbieden voorziet ArXs Solutions in een licentiemodel per organisatie of organisatieonderdeel.

 • Gunstige prijs kwaliteit verhouding:

Via een doorgedreven kostenbewakingssysteem kunnen we veel mogelijkheden aan gunstige voorwaarden aanbieden.​ Veel waarde voor uw geld dus.

Ons platform is o.a. in gebruik bij:

ARXS solutions
ARXS solutions
ARXS solutions
veneco.PNG
ARXS solutions
ARXS solutions
katoba.png
ARXS solutions
Katholiek Secundair Onderwijs Mol.png
ARXS solutions
Ravels.png
ARXS solutions
komo.png
limburg.jpg
Korha.jpg
IOK.jpg
koca.png
viatienen.png
sint-goedele.jpg
hik_logo_v2_195.png
Demo

Vrijblijvende demo sessie

De beste manier om snel een beeld te krijgen van de uitgebreide mogelijkheden van ons platform is via een demo voorstelling. Daarin geven we een kort technisch overzicht en vervolgens overlopen we de verschillende modules en hun mogelijk toepassing.  We organiseren zowel demo sessies bij u ter plaatse of online. Aarzel niet om uw sessie aan te vragen via onderstaand formulier. 

Ik heb interesse in:
bottom of page