yes

Terug naar alle sectoren

Vereenvoudig met ArXs je facilitymanagement in het ziekenhuis

Van ziekenhuisbed over medische apparatuur tot dienstliften, elke schakel binnen de zorgsector moet in orde zijn om patiënten de beste zorg te kunnen aanbieden. Met ArXs til je niet alleen het facilitymanagement in het ziekenhuis naar een hoger niveau, maar volg je ook makkelijk risico’s op: van prikongevallen tot voedselkwaliteit.

Faciliteitenbeheer
De kwaliteit van de uitrusting van je zorginstelling bepaalt je zorgkwaliteit. In een ziekenhuis streef je naar een vlekkeloos facilitybeheer.
Preventiebeheer
Binnen de zorgsector ga je liever alle risico’s uit de weg. De beste zorg gebeurt in een veilige omgeving.

Positieve site-effects

Functionaliteiten

ArXs: een eenvoudig en handig softwareplatform

Notificaties Blijf op de hoogte Dankzij notificaties weet je altijd of er je iets te doen staat: van het ondertekenen van een indiensstellingsverslag tot de opvolging van een periodieke controle.
Middelenbeheer Volg je middelen op Inventariseer en beheer je arbeids- en beschermingsmiddelen, gevaarlijke producten, uitrustingen en installaties. Je weet voortaan op elk moment in welke staat ze zijn. Beheer het volledige aankoopproces
Aankoopbeleid Beheer het volledige aankoopproces Met het platform bewaak je de volledige aankoopflow: van bestelling over levering tot ondertekening van de indienststelling.
Onderhoud en controle Doe je systematisch en georganiseerd Draag zorg voor je infrastructuur en middelen. Houd ze met een goed georganiseerde aanpak langer in perfecte staat en vermijd onverwachte herstelkosten. Je bent voortaan niet meer afhankelijk van individuele medewerkers en hun kalenders.
Documentenbeheer Bewaar het overzicht Met het platform kan je je documenten centraliseren en beheren, terwijl je rekening houdt met geldigheid. Bovendien bepaal je zelf wie toegang krijgt tot welke documenten.
Incidentbeheer Registreer en beheer je incidenten Registreer, beheer en onderzoek je incidenten. Volg de evolutie van gebeurde incidenten op de voet en definieer aan de hand daarvan verbeterpunten om incidenten te verminderen en/of vermijden.
Taakbeheer Volg acties systematisch op Bewaar het overzicht over (automatisch gestuurde) taken die wachtende zijn. Bovendien kan je technische teams via een visuele planning aansturen.
Meerjarenplan Maak je doelstellingen inzichtelijk Een globaal preventie- en jaaractieplan zijn het resultaat van het dynamische risicobeheersysteem dat in het hele platform zit verweven. Met ArXs evalueer je en plan je investeringsbeslissingen op lange termijn.
Communicatiesysteem Wissel informatie uit Dankzij een geïntegreerd communicatiekanaal per object, vermijd je verschillende informatiestromen die het beheer bemoeilijken.
Facilitybeheer Beheer gebouwen en lokalen Beheer je as-built dossier, plannen en andere relevante informatie. Bovendien zorgt het platform voor een geautomatiseerde interactie tussen verschillende modules (onderhoud, controle, taakbeheer, …).
Risicobeheer Vraagt continue aandacht Met het platform doe je structureel aan risicobeheer binnen verschillende domeinen. Beheer met ArXs je risicoanalyses en volg ze correct op.
Meldingen Verhoog de betrokkenheid Iedere gebruiker van de software kan heel eenvoudig meldingen doen. Doet een gebruiker een melding? Dan ziet die via het platform hoe die wordt opgevolgd.