top of page

Meer informatie omtrent subsidieerbare diensten

 

Naast de dienstverlening in het kader van ons software platform leveren wij adviezen en opleidingen die de interne processen rond preventie en veiligheid zo efficiënt en effectief mogelijk helpen in te richten.  Wij zijn ervan overtuigd dat een veilige en gezonde omgeving de prestaties van uw organisatie over de ganse lijn kunnen verbeteren.  Via deze dienstverlening zorgen wij voor een professionele ondersteuning van uw interne dienst voor preventie.

 

Welke adviezen komen niet in aanmerking?

Niet alle adviesverlening zal in aanmerking genomen kunnen worden voor de KMO-portefeuille.  Adviezen die van permanente of periodieke aard zijn (bv. Ondersteuning bij het opstellen van een globaal preventieplan), of die betrekking hebben op de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming (bv. Selectie van een externe dienst) zijn niet subsidiabel.  Ook adviezen die tot doel hebben om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen (bv. Assistentie bij de aanvraag van een milieuvergunning) of inzake subsidies komen niet in aanmerking.

 

In geval van twijfel over het al dan niet in aanmerking komen van een welbepaalde dienst zal het ArXs Solutions team steeds advies inwinnen bij de KMO-portefeuille diensten.  Uiteraard kan u zelf ook contact opnemen met deze diensten via het gratis nummer 1700 of via kmo-portefeuille@vlaanderen.be.

Welke adviezen komen wel in aanmerking?

Wat wel in aanmerking komt zijn adviezen die oplossingen bieden bij het (éénmalig) opzetten of verbeteren van interne processen of methodieken die de prestaties en het functioneren van uw organisatie kunnen verbeteren.

 

Hierbij een voorbeeld omtrent het ontwikkelen en implementeren van de juiste methodiek om strategische risicoanalyses op te stellen:

 

Probleemstelling: Uw organisatie investeert periodiek in (een) nieuwe machine(s)

 

Analyse:

  • Wij adviseren de systematiek om de risicobeoordeling af te stemmen op deze nieuwe investering(en)

  • Deze systematiek zetten we vervolgens om naar een generieke methodiek om dit structureel op een efficiënte manier uit te voeren, rekening houdend met uw specifieke bedrijfscontext

 

Doelstellingen die nagestreefd worden:

  • Veiligheid van de werknemers verhogen (lager absenteïsme en hogere productiviteit)

  • Technische prestaties van de systemen optimaliseren

  • Investering maximaal laten renderen (doordat er geen/minder veiligheidsrisico’s zijn) en hierdoor de continuïteit van het productieproces garanderen

 

Ter vergelijking, een advies omtrent de concrete uitvoering van deze risicoanalyse(s) komt dan weer niet in aanmerking.

Meer informatie kan u bekomen via volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

bottom of page